یک دروغ بزرگ که نشان از بی سوادی و فقدان دانش استاد نماها میباشد

شما اینجا هستید:
رفتن به بالا