کسی که به امید شانس زنده است، مدت هاست که مرده است.

شما اینجا هستید:
رفتن به بالا