کدام سشن با توجه به تام فریم برای معامله بهتر است؟!

شما اینجا هستید:
رفتن به بالا