شما روحیه کارمندی دارید یا تجارت؟!؟ درامد کم ولی ثابت یا زیاد ولی متغیر !؟!؟

شما اینجا هستید:
رفتن به بالا