حد ضرر نباید بر روی نقطه ورود جا به جا شود تنها به دلیل اینکه این قیمت نقطه صفر معاملاتی ماست

شما اینجا هستید:
رفتن به بالا