به یاد داشته باشید که از دست رفتن سرمایه و یا کال مارجین شدن در بازار جهانی پایان راه نیست .

شما اینجا هستید:
رفتن به بالا