ایا نسب ریسک به بازده(risk/reward) هر چه بیشتر باشد بهتر است؟

شما اینجا هستید:
رفتن به بالا