ایا حد ضرر بزرگ و دور تر مفید است؟؟

شما اینجا هستید:
رفتن به بالا