ایا حد ضرر بزرگ و دور تر مفید است؟؟؟؟

شما اینجا هستید:
رفتن به بالا