اگر مطمئن باشیم یک معامله خرید ( buy ) استاپ میخورد ، آیا میتوان معامله فروش ( short sell ) گرفت ؟!

شما اینجا هستید:
رفتن به بالا