اقتصاد و به طبع آن بازار های مالی مکانیکی و قابل مدل سازی نیستند

شما اینجا هستید:
رفتن به بالا