آیا سیستم های معاملاتی تنها در بازهی زمانی خاصی کار میکنند؟! و بعد کارایی خود را از دست میدهند!؟

شما اینجا هستید:
رفتن به بالا