آیا زمان ترید کردن انتخابیست؟! ایا میتواند زمانهای مختلفی باشد!؟ بررسی یک باور استباه رایج

شما اینجا هستید:
رفتن به بالا