آیا زمان ترید کردن انتخابیست؟! ایا میتواند زمانهای مختلفی باشد!؟

شما اینجا هستید:
رفتن به بالا